Pratite nas:

Uzimanje jajnih stanica

Ženske jajne stanice nalaze unutar jajnika ili preciznije unutar folikula koji su ispunjeni tečnošću. Tokom prirodnog menstrualnog ciklusa, nekoliko folikula počinje svoj da rast i razvoj u vrijeme koje odgovara vremenu kada žena treba dobiti menstruaciju. Tokom nekoliko narednih sedmica, jedan od ovih folikula će sazriti, rupturirati i otpustiti jajnu stanicu tokom procesa koji se zove ovulacija. Drugi folikuli koji su započeli svoj rast to istovremeno prestaju i propadaju. Dakle, samo mali procenat jajnih stanica prisutnih u jajnicima će uopće doseći ovulaciju tokom reproduktivnog života žene.

Naš cilj je „spasiti“ folikule i jajne stanice koje bi inače bile neiskorištene i to uz pomoć lijekova za plodnost koji sadrže FSH. Ovo je isti hormon koji hipofiza luči da bi dovela do nastanka jedne jajne stanice. Povećavanjem nivoa FSH u cirkulaciji žene nekoliko folikula može narasti do približno iste veličine omogućavajući nam da skupimo više od jedne zrele jajne stanice.

Prvi lijek izbora koji najveći broj žena koristi su GnRH agonisti koji izazivaju lučenje visokih nivoa hormona FSH i LH hipofize nekoliko dana, sve dok zalihe hormona ne budu potpuno iscrpljene. Cilj GnRH agonista je osiguranje niskog nivoa hormona LH tokom posljednjih nekoliko dana rasta folikula, obzirom da visoki nivoi LH mogu dovesti do lošeg kvaliteta jajnih stanica, prerane ovulacije i stimulirati lučenje progesterona u jajnicima. koji utiče na hipofizu da otpušta veće količine FSH i LH tokom nekoliko dana sve dok se ne potroše njihove zalihe. Prijevremeno lučenje progesterona može dovesti do neadvekatno pripremljene sluznice endometrija i dovesti do smanjivanja izgleda za uspješnu implantaciju embriona.

Postoji i drugi protokol koji uključuje početak primjene GnRh agonista rano tokom menstrualnog ciklusa. GnRh agonisti uzrokuju nagli rast FSH i LH i potiču rast folikula. Treći dan nakon početka primjene agonista GnRh počinje primjena FSH ili FSH i LH. Ovo stimulira kontinuirani rast folikula uz istovremeno smanjenje nivoa FSH. Žene sa preko 39 godina i žene sa povišenim nivoom FSH u trećem danu ciklusa tipično spadaju u ovaj protokol. Mlađe žene ili žene sa sindromom policističnih jajnika najčešće se tretiraju agonistima GnRh deset dana prije početka davanja FSH. Sa ovim rasporedom dugotrajnog davanja GnRh agonista hipofiza više ne luči velike količine LH i FSH.

Najbolji način liječenja određuje se individualno, za svaku pacijenticu.

Prosječan broj folikula dobijenih na ovaj način je od 8 do 25, uz napomenu da je moguće varijacije njihovog broja obzirom na konkretnu situaciju.

Druga grupa lijekova se naziva se nazivaju antagonisti GnRH i može se koristiti kod nekih pacijentica tokom kraćeg perioda kako bi se spriječilo sponatno lučenje LH i ovulacija.

U svim protokolima, lijekovi se uzimaju dnevno tokom 8 do 11 dana. Reakcija jajnika na ordiniranu terapiju prati se mjerenjem veličine folikula vaginalnim ultrazvukom i praćenjem porasta progesterona i estradiola. Jednom kada najveći folikuli dosegnu prečnik od 18 milimetara u prosjeku, žena dobija injekciju hCG-a, na taj način stimulirajući konačno sazrijevanje jajnih stanica i stimulirajući otpuštanje LH. Jajne stanice se prikupljaju 35 sati nakon apliciranja injekcije hCG-a.

Kontakt informacije

Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas kontaktirati.