Koje metode se preporučuju ukoliko se trudnoća ne može ostvariti prirodnim putem?

Ukoliko pacijent ne može da ostvari trudnoću prirodnim putem tj. spontano ili pomoću terapije u tom slučaju se preporučuju metode IVF-a ili mikroinjekcije.

Šta je IVF?

In vitro oplodnja (englin-vitro fertilisation – IVF) postupak je kojim su jajne ćelije oplođene spermatozoidima izvan materice, odnosno in vitro.

Klasičnom metodom IVF-a ubacujemo mali broj izdvojenih spermatozoida u posudu s jajnom ćelijom i u tom slučaju jedan od najboljih spermatozoida spontano vrši oplodnju jajne ćelije.

Šta predstavlja mikroinjekcija (ICSI)?

Mikroinjekcija predstavlja oplodnju jedne jajne ćelije sa jednim spermatozoidom. Kandidati za ICSI uključuju muškarce sa:

  1. Teško oštećenim parametrima spermatozoida, uključujući nisku koncentraciju, pokretljivost, morfologiju ili postojanje antispermalnih antitijela,
  2. Blokadom odakle se spermatozoidi hirurški skupljaju aspiracijom epididimisa ili biopsijom testisa,
  3. Prethodnim neuspješnim pokušajima IVF- a,
  4. Nepoznatim uzrocima infertiliteta (gdje su uzroci infertiliteta i dalje nepoznati nakon učinjene dijagnostike),
  5. Određenim lijekovima ili medicinskim zahvatima.

Uspjeh ovog načina uveliko ovisi o vještinama samog embriologa.

Kada se preporučuje mikroinjekcija?

Mikroinjekcija se radi ukoliko postoji problem sa količinom ili kvalitetom spermatozoida. Proces podrazumijeva izdvajanje jajne ćelije te ubrizgavanje jednog kvalitetnog spermatozoida u istu.

Koji je najbitniji faktor koji djeluje na uspjeh vantjelesne oplodnje?

Jedan od najbitnijih faktora je starosna dob žene. Nakon 44. godine šanse postaju znatno manje. Operacije jajnika, kao i infekcije su faktori koji utiču na endometrium i jajovode i samim tim smanjuju šansu za ostvarivanje trudnoće.

Da li je neophodno obavljati ginekološke preglede redovno?

Žene koje imaju aktivan spolni odnos, u pravilu bi trebale imati redovne ginekološke preglede (jednom godišnje), također je potrebno godišnje raditi papa test.

Da li miomi utiču na trudnoću?

Ako je miom blizu i potiskuje endometrium prema uterusu (materici), može napraviti barijeru i uticati na trudnoću, izazvati krvarenja, spontani pobačaj, te može djelovati na usađivanje ploda i na razvoj djeteta. Ukoliko miom nije veliki tj. ako raste izvan materice, nema mnogo uticaja na trudnoću.

Da li miomi utiču na trudnoću?

Da li neprohodni jajovodi mogu spriječiti nastanak trudnoće?

Ako su jajovodi blokirani nekom preprekom ili ako su začepljeni tj. ispunjeni vodom, šanse za ostvarivanje trudnoće su male, te takvi pacijenti trebaju da se konsultuju za potpomognutu metodu IVF-a.

Ukoliko parovi pokušavaju ostvariti trudnoću, ali neuspješno, nakon koliko vremena je potrebno potražiti pomoć ljekara?

Žene starosne dobi ispod 35 godina, nakon jedne neuspjele godine pokušavanja trebaju doći na razgovor sa doktorom. Žene starosne dobi iznad 35 do 40, nakon 6 mjeseci neuspješnih pokušaja bi trebale potražiti pomoć i uzrok neplodnosti. Ženama iznad 40 godina je preporučeno potražiti mišljenje stručnjaka nakon 3 mjeseca neuspjelih pokušaja.

Do koje starosne dobi je moguće uraditi metod IVF-a?

Generalno žene koje insistiraju na vlastitim jajnim ćelijama mogu ići na vantjelesnu oplodnju kada se odluče na taj korak, ali mi kao IVF specijalisti znamo da su šanse nakon 44-te godine prilično male, stoga nakon 44. godine ne preporučujemo naše metode.

Koji su koraci u postupku vantjelesne oplodnje?

  1. Priprema pacijenta za trudnoću,
  2. Stimulacija uterusa (materice),
  3. Sakupljanje jajnih ćelija,
  4. Oplodnja jajne ćelije i praćenje rasta i kvalitete embriona,
  5. Vraćanja embriona nazad u uterus (matericu).

Ukoliko je količina spermatozoida mala ili se ne mogu pronaći u ejakulatu, šta poduzeti u tom slučaju?

Ako je količina spermatozoida mala, u tom slučaju se radi operativni zahvat mikroTESE, operativni zahvat kojim se pronalaze spermatozoidi u testisima.

Kako se obavlja proces aspiracije jajnih ćelija i da li je proces bolan?

Aspiracija jajnih ćelija se obavlja uz pomoć ultrazvuka tj. sondom na kojoj je fiksirana igla pomoću koje vakumom prikupljamo jajne ćelije tj. folikule. Proces nije bolan, ali za što bolje uslove, pacijentima se daje lokalna anestezija. Nakon dva sata ležanja, pacijenti se mogu normalno kretati.

Da li jajnici gube kapacitet nakon terapija?

Nakon sprovedene terapije jajnici ne gube kapacitet i ne gube kvalitetu.

Da li su sve jajne ćelije nakon procesa oplođene?

Nakon aspiracije vrši se selekcija jajnih ćelija, zbog toga što sve izvađene jajne ćelije nisu pogodne za oplodnju.

Kako se vrši selekcija embriona?

Selekcija embriona se vrši na osnovu morfologije embriona i u tom slučaju postoji više postupaka selekcije.

Da li postoji šansa za višestruku trudnoću nakon svih postupaka?

U zavisnosti od starosne dobi žene i kvalitete embriona, nakon embriotransfera sa 2 ili više embriona šanse su individualne.

Da li je potreban odmor nakon embriotransfera?

Prema istraživanjima nema nikakvih pokazatelja da se ležanjem postižu bolji rezultati, naprotiv preporučeno je nastaviti dnevne aktivnosti.

Kada je najpogodnije nastaviti s dnevnom rutinom nakon embriotransfera?

Osim sporta i spolnog odnosa svoju dnevnu rutinu možete nastaviti odmah nakon transfera.

Ukoliko nam ostane embriona nakon transfera šta učiniti s njima?

U takvim slučajevima embrioni se mogu zalediti, ukoliko to pacijenti žele i čuvati za buduće zahvate.

Da li spolni odnosi imaju uticaja na IVF?

Do testa za trudnoću spolni odnosi se ne preporučuju, međutim nije naučno dokazano da spolni odnosi direktno djeluju na cjelokupni postupak IVF-a.

Da li nakon procesa IVF-a postoji mogućnost za nastanak vanmaterične trudnoće?

U 1 ili 2% slučaja postoji mogućnost za vanmateričnu trudnoću. Također javlja se 0.5 % rizika da jedan od embriona biva usađen unutar materice, a drugi izvan materice kao npr. u jajovodu, grliću ili zidu trbušne šupljine.

Da li postoji rizik za pobačaj odnosno abortusa nakon IVF-a?

Ne postoje razlike u trudnoći koja je nastala prirodnim putem ili koja je potpomognuta IVF-om i samim tim rizici su isti.

Da li postoje razlike između beba nastalih iz zaleđenih i svježih embriona?

Ne postoji nikakva razlika između beba nastalih iz zaleđenih i svježih embriona.

Da li lijekovi koji se koriste u procesu imaju uticaj na nastanak kancera ili neke druge negativne učinke?

Nije dokazana direktna povezanost konzumiranjem lijekova tokom procesa sa nastankom kancera, a što se tiče negativnih učinaka, ukoliko jajnici daju negativan odgovor na lijekove, u tom slučaju se prestaje korištenje lijeka i traži se adekvatna zamjena.

Ukoliko postoje genetski poremećaji kod partnera, da li se može dobiti zdrav embrion IVF metodom?

Da, ukoliko primijetimo genetske poremećaje prije transfera, pokušat ćemo utvrditi dijagnoze te za proces selektirati samo zdrave embrione.

Šta utiče na rezultat trudnoće?

Faktori koji utiču na nastanak trudnoće su: antigeni u materici, miomi, polipi, jajovodi ( ukoliko su jajovodi začepljeni ili blokirani), kvalitet spermatozoida, starosna dob…

Da li postoje razlike između beba nastalih procesom IVF-a i prirodnim putem?

Ne postoje nikakve razlike, međutim postoje slučajevi u kojima se neplodnost ili problem neplodnosti prenosi na buduće generacije.

Koja je mogućnost ostvarivanja trudnoće i postotak IVF metodom?

Mogućnost za ostvarivanje trudnoće prvenstveno zavisi od starosne dobi te od kvalitete embriona. Žene ispod 30 godina starosti imaju više od 50% šanse za ostvarenje trudnoće, a preko 40 godina oko 10 – 15% šanse.

Koja je mogućnost ostvarivanja trudnoće i postotak IVF metodom?

Zakažite besplatne konsultacije odmah

Biti partner u Bona Dea klinici znači vraćati nadu, ispunjavati snove i pružati prilike odmah kada se pacijenti odluče na to.