fbpx

Papa test

papa test

Papa test je dobio ime po grčkom naučniku Papanicolau koji je ovaj test uveo u kliničku praksu 1943. godine. Zasniva se na specifičnom načinu bojenja brisa uzetog sa vrata maternice u svrhu citološke analize.

Svaka promjena na koži se može citološki analizirati tako da se uzme bris sa površine promjene. Ovom analizom raznih promjena na sluznicama i koži dobivamo informaciju je li promjena benigna (upala, infekcija virusom, gljivicama i sl.), premaligna ili maligna.

Prvi papa test treba napraviti nakon prvoga seksualnog odnosa, a nakon toga i u zavisnosti od samog nalaza, prema uputi doktora. Mi, u Bona Dei, preporučujemo da svaka žena jednom godišnje treba uraditi PAPA test jer jednogodišnja kontrola znatno umanjuje rizik umiranja od karcinoma vrata maternice.

Uzimanje brisa je jednostavno, brzo i bezbolno, a idealno vrijeme je od 10. do 16. dana menstrualnog ciklusa žene jer je tada uzorak najbolji za citološku analizu. Preporučuje se apstinencija od seksualnog odnosa tri dana prije uzimanja brisa, kao i sedam dana pauze nakon korištenja vaginaleta ili vaginalne kreme.

Kakav nalaz može biti

Klasifikacija promjena koje se mogu otkriti PAPA testom se vrši na samo dvije grupe:

  • lezije lakšeg stepena – CIN 1 (promjene su u gornjoj trećini epitela sluznice);
  • lezije težeg stepena – CIN 2 i CIN 3.

U grupi lakšeg stepena u 75 do 82 posto slučajeva promjena se spontano povlači ili ne napreduje. Postotak spontanog povlačenja u jednoj godini iznosi 63 posto. U grupi promjena težeg stepena taj postotak iznosi 38 posto. U 25 posto slučajeva bolest napreduje, a u jedan posto nastaje invazivni karcinom.

PAPA test još uvijek je od iznimne važnosti za preventivnu zaštitu vlastitog zdravlja žene i rano otkrivanje premalignih lezija na vratu maternice. Zbog toga bi svaka žena u svoj životni raspored obvezno trebala uklopiti redovne kontrole – jednom godišnje (ukoliko ne postoje upute doktora da to bude i u manjim vremenskim razmacima) i praćenje uputa koje odredi ginekolog.

Bona Dea je uvijek tu da sa svojim timom i ekspertizom vaše iskustvo učini ugodnim i sigurnim.

#NisteSami